Annons i Hallå om Cykeldagen

namnlost

Vi uppdaterar programmet här.

Cykelaffären

Köp 3 betala för 2

För att göra plats för vårens nyheter säljer vi ut barncyklar, hjälmar och tillbehör med följande motiv:

Nalle Puh, Toy Story, Playmobil, Musse Pigg, Dalmatiner

Köper du tre bjuder vi på den billigaste.

Ätbart

Grillad korv (10 kr) behållningen går oavkortat till Friluftsfrämjandet och Cykelfrämjandet

Engelholmsglass, kaffe och kaka i Parkens Lada

Godisremmar

Naturligt

Fågelholkar

Ägg och ved i Parkens Lada

Tulpanlökar – 100 kr/30 st (först till kvarn…)

Blommor i Parkens Lada

Eiras gröna kl 11-14. Du kan beställa dina blommor.  Se länk här: billesholm

Inredning mm

Boken ”Låt mamma bajsa i fred” och Kanvastavlor av Meekatt (kl. 12-14)

Krukor, Loppisprylar

Har du något du vill sälja är du välkommen att höra av dig – antingen via mail biggg@telia.com eller till Maritha i Parkens Lada (blomsteraffären)

Cykla till Billesholm lördagen den 17 sepbember 2016

Årets nyheter är guidad cykeltur till Åvarp med naturskyddsföreningen och cykeltipsrunda.

Första pris i cykeltipsrundan är en ny cykel. Startavgift 10 kr – men om du cyklar till Cykelaffären i Billesholm bjuder vi både på startavgiften och en korv.

Solen sken större delen av dagen
Cykeldagen 2015 sken solen

Lördagen den 17 september 2016 anordnar Naturskyddsföreningar i hela Sverige Cykeldagen för tredje gången.

Cykeldagen 2016

Tidpunkt

onsdagen den 24 augusti kl 15 – möte med pressen för att presentera 2016 års cykeldag.
lördagen den 17 september kl 10-15 – Cykeldagen

Plats
Sven Jönssons cykelaffär AB (www.fixacykel.se) ligger granne med Billesholms Folketspark (http://www.folketsparkbillesholm.se).

Upplägg
I samband med Europeiska trafikantveckan (http://hallbarutvecklingvast.se/nyhet/trafikantveckan-16-22-september-2016) anordnar Naturskyddsföreningen Cykeldagen (http://www.naturskyddsforeningen.se/cykeldagen).

2015 arrangerades cykeldagen för första gången i Billesholm (http://säkercykelglädje.se/cykeldagen-i-billesholm-2015/).

Den 17 september 2016 kommer vi utveckla arrangemanget med korvgrillning (friluftsfrämjandet), cykeltipsrunda (cykelfrämjandet) och cykelrunda till naturområde (naturskyddsföreningen). Vi har ännu inte fått svar från Bjuvs kommun (vår förhoppning är att de sänder någon representant som kan hålla i prisutdelningen och även ta emot tips och idéer om hur cyklingen kan utvecklas i kommunen.) Vi har även erbjudit hantverkare och utställare gratis medverkan.

Kontakt
Sverker Bengtsson, Cykelfrämjandet Mörarp: 076-148 11 57
Annika Andebark: 070-6632180
Cykelaffären: 042-72035
Från cykeldagen 2015

Vilken är din bästa idé för att fler ska cykla?

Här är svaren vi fick på Cykeldagen 2015
Spara naturen. Ge mer energi!
Lätt att komma fram. Så bra det kan bli!
Hela familjen upplevelse kan ha
När kondisen ökar känns allt så bra!
Av Claes Göran Persson

BÄTTRE CYKELINFRASTRUKTUR

Fler cykelvägar och billigare cyklar, Felix Bengtsson
Bättre vägar/vägunderhåll särskilt vägkanterna så man slipper stenar, grus eller glassplitter. Fler cykelbanor, det finns för mycket gräs – asfalt istället. (Göran Svensson)
Bättre cykelleder. Bättre skyltning för cyklister. (Patrik Månsson)
Bygga ut cykelnätet. Sundare blir man om man kan cykla på lätta och markerade cykelvägar. (Tina Alfredsson)
Bygg fler cykelvägar och markera dem bättre, Ulf Olofsson.
Fler cykelvägar, Jörgen Nilsson.
Bättre cykelvägar i Bjuvs kommun och bättre cykelväg till Hyllinge, Teeri Walltin.
Mer cykelvägar från små samhälle, Karl G Eliasson.
Bättre cykelvägar kan bättra på motionen och förbättra hälsan, Gösta Lundgren.
Bättre cykelvägar i vår kommun, Hjördis Lambertsson, Billesholm.
Göra bättre cykelvägar, Birgitta Andersson.
Fler cykelvägar. Laga hålen i vägarna. Cykelväg till Åstorp och Hyllinge, Britt-Marie Karlsson.
Se till att cykelbanor hålls rena och farbara. Separera oskyddade trafikanter från bilar, Conny Lindquist.
Bättre cykelvägar utan gropar och hål, Inger Kulla.
Fler cykelvägar, lagning av cykelvägar, cykelväg till Hyllinge, Åstorp och Helsingborg, Bengt Karlsson.
Fler och bättre cykelvägar, Liam Bengtsson.
Första pris i Cykelquiz var en ny cykel skänkt av Jönssons cykelaffär. Grattis Felix Bengtsson till vinsten!!!
Säkrare cykelvägar och bättre märkning, Gunnar Renner.

LYFT FRAM CYKLINGENS FÖRDELAR

Sundare levnadsstandard, Jörgen Nilsson
Cykling är bra för hälsan, Gösta Lundgren.
Det är viktigt för vår ständigt växande befolkning, och då menar jag inte antal utan storlek. Cykling ger en ypperlig vardagsmotion, frigör endorfiner i hjärnan och bidrar till vårt allmänna välbefinnande. Att cykla ger även många miljömässiga fördelar. Cykling är bra för dig och din hälsa, minskade utsläpp och för den fysiska miljön. Välj cykel, välj ett friskare liv! Emelie Cedergren
Få frisk luft, må bättre, spara bensin, Inger Kulla
Diabetesföreningen bör informera sina medlemmar om att motion är en viktig del i behandlingen. (Bengt Jönsson)
Man får både motion och frisk luft, Arne Svensson.
Du får flera förmåner när du cyklar. Cykling är bättre för miljön än andra transportformer. Din hälsa blir bättre vilket leder till besparingar inom sjukvården. (Olle Andreasson)

BETEENDEFÖRÄNDRING

För många föräldrar skjutsar sina barn till skola och aktiviteter. Låt barnen cykla och röra på sig tidigt i åldern, Ann Littorin.
Man ska cykla till idrotten, simningen, Alva.

INSPIRERA

Info om cyklandes fördel i skolan, Ulf Olofsson
Gör mer reklam för att cykla. Visa er ute och prata med folk, Birgitta Olofsson.
Sponsra skolorna med cyklar. Åk ut till skolorna och håll i vett och etikett utbildning för barnen, Ann Littorin.
Få skolorna att uppmana sina elever att cykla till skolan. Uppmana föräldrarna att cykla med sina barn till skolan så att man ”bygger in” ett naturligt beteende, Roger Nilsson.
Genom att utbilda barn/ungdomar i cykling i skolan, så alla har möjlighet att lära sig cykla, då alla ej har möjlighet att lära sig cykla hemma. Och då cykla är roligt och betydligt billigare att köpa och köra än bil, tror jag detta hade varit en möjlighet för fler att komma ut på Sveriges fina cykelvägar i både natur och betongasfalt. (Mickaela Persson)
Intensiv propaganda, Sven Jönsson.
Marknadsföring via Facebook/Youtube/twitter mm. Dela upplevelser från cykelturer i sociala media. ( Jan Wallberg)
Samverkan med organisationer t ex PRO, intresseföreningar, föräldraföreningar på skolor, intromöten samt uppföljning. Jippodag med cykelhandlare med tema på ex ”Bjuvskalaset”. Enkel belöning till dem som cyklat dit.

Förutom att testa el-cyklar fick besökarna hjälp att ställa in cykelhjälmar eller så kunde de delta i Cykelquiz.

SKATTESUBVENTIONER

Billigare cyklar, Felix Bengtsson
Sänka priserna på cyklar och tillbehör, Birgitta Olofsson.
Sänk momsen på nya cyklar, så fler har råd att köpa cykel och bidra till god miljö, Ingela Andersson.
Precis som med elbilar – subventionera inköp av elcyklar, Bengt Walltin.
Elcykel till halva priset till alla över 50 år.

KREATIVA FÖRSLAG ?

Ta sönder bilarna, då har man inget annat val än att cykla. Mickaela Persson.
Fler bibliotek skulle låna ut elcyklar. Så gör Bjuv idag, Lotta Friberg.

Begagnade cyklar

På Facebook sidan kommer många frågor om begagnade cyklar.

IMG_0380
Begagnad Monark Karin. Hur den såg ut innan renoveringen ser du i filmen längst ner. Och ja – det är samma cykel.

Tar ni inbyte?

Ja, vid köp av ny eller begagnad cykel. Eftersom vi renoverar inbytes cyklar och dessutom lämnar tre månaders garanti får du ofta mer betalt genom att själv sälja din cykel på blocket.

Köper ni in cyklar?

Nej, vi tar bara inbyte – se svaret ovan.

Vad har ni för begagnade cyklar?

Varje begagnad cykel är unik. Ofta har vi ca 200 olika begagnade cyklar i butik. Omsättningen är hög – därför är det meningslöst att besvara frågan eftersom de cyklarna kan ha blivit sålda innan du ens har läst frågan.

Utbudet av begagnade 28" damcyklar den 6 september 2016
Utbudet av begagnade 28″ damcyklar den 6 september 2016

 

Vad kostar en begagnad cykel?

Det beror på. Det finns sk stationscyklar från 150 kr (dessa har vi inte renoverat.)

Sedan finns det cyklar som vi renoverat och bytt ut delar på så att de är i nyskick.

Vi provcyklar de begagnade cyklarna – men så klart kan de ha defekter. Om du upptäcker någon sådan får du pengarna tillbaka (om du inte själv orsakat det). Däremot åtar vi oss inte att åtgärda fel på cyklar som vi sålt begagnade. Kostnaden för att åtgärda ett fel på en begagnad cykel kan kosta betydligt mer än cykeln kostade. Priset sätts i förhållande till nedlagt arbete, inköpspris, utbytta komponenter mm.

Cykling är bättre för hälsan

Genom en bättre cykelinfrastruktur kan människor få bättre hälsa!

Det är slutsatsen av Trafiksäkerhetsverkets nu offentliggjorda rapport; Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser. 

Vi har valt att bryta ner rapportens sammanfattning under Miljö och hälsa.

”Den ökande andelen gång, cykel och kollektivtrafik är positivt för folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet.”

Ja – det finns mycket forskning som visar att rörelse kan minska välfärdssjukdomarna. På vår FB sida har vi tidigare skrivit om hur risken för bröstcancer kan minskas genom dagliga cykelturer.

”Detta förutsätter dock att dessa resor kan genomföras på ett säkert sätt. Det krävs därför ökade satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter.”

2014 fick ”Cykel- och gångtrafiken tillsammans mindre än en procent av resurserna för transportinfrastruktur”. Kan det bli en förändring nu?

Redan i Trafiksäkerhetsverkets rapport 2014 ”Drift och underhåll av cykelvägar” konstaterades att ”En stor del av cyklisters singelolyckor kan idag härledas till bristande drift och underhåll. För att öka säkerheten för cyklisterna måste därför insatserna på området förstärkas. Trafikverket har identifierat drift och underhåll som ett prioriterat insatsområde för ökad trafiksäkerhet, men det finns idag oklarheter kring vad bristande drift- och underhållsarbete i huvudsak beror på.”

”I ett pågående forskningsprojekt som Trafikverket finansierar och som genomförs av WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet undersöks nyttorna som det aktiva resandet ger på folkhälsan.”

”Enligt preliminära resultat innebär lågt räknat dagens aktiva resande med gång och cykel ca 14 000 färre nya kroniska sjukdomsfall per år och ca 3500 färre förtida dödsfall per år. Till 2030 bedöms det med nuvarande utveckling ökat till ca 16 000 respektive 3 900. I projektet används även klimatscenariot som ett räkneexempel. Detta visar att det skulle ge en ytterligare reduktion år 2030 jämfört med nuvarande utveckling med ca 23 000 kroniska sjukdomsfall per år och ca 7 500 färre förtida dödsfall per år. De kroniska sjukdomsfall som de aktiva resandet reducerar mest är demens, hjärtinfarkt och diabetes typ 2. Utöver minskat lidande innebär förstås dessa effekter avsevärda ekonomiska vinster i form av minskade kostnader för sjukvård, förlorad arbetskraft m.m. Tillkommer gör även hälsoeffekter av minskat buller och lägre luftföreningshalter i ett scenario med fossilobereonde fordonsflotta till 2030 och inga nettoutsläpp av klimatgaser 2050.”

På bloggen ”Min vision” hittade vi en redogörelse för att satsningar på cykelinfrastruktur dessutom är ekonomiskt lönsamma! ”Erfarenheter från Köpenhamn visar att varje cyklad km motsvarar 13 pence i samhällsvinst, varje km i bil innebär 8 pence förlust”

Cykling leder till hälsofördelar som behöver lyftas fram i den offentliga debatten

Säker cykelglädje

Idag offentliggjorde Trafikverket rapporten ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser”. Inledningsvis hemlighölls rapporten (mer om det kan du läsa på Supermiljöbloggen.)

Varför rapporten hemlighölls kan vi bara spekulera i.

Av rapporten framgår att beslutsfattarna omgående måste omprioritera satsningarna på infrastruktur.

”Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla.” Äntligen mer satsningar på bättre cykelvägar!

”Dessutom behöver logistiken förbättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar.” Kommer Skånetrafiken och SJ göra det lättare för cyklister att ta med cykeln på tåget?

”Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och infrastruktur, det vill säga ett mer transportsnålt samhälle.” Aha – kanske inte så många stora köpcentrum utanför samhällena längre?

”Viktigt är en tydlig målsättning, exempelvis ett stadsmiljömål om ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel så att biltrafiken kan minska. Detta kan sedan vara utgångspunkt för stadsmiljöavtal och för planeringen av transportinfrastrukturen.” Vad skulle hända om fler gator i städerna gjordes bilfria? 

Elcyklar till oslagbara priser

Vi har fått hem ett parti el-cyklar till helt oslagbara priser. I webb-butiken kommer vi lägga upp bilder och specifikationer under dagen.

Tyvärr har vi inte någon möjlighet att leverera eller reservera – men du är välkommen ut till Billesholm. Veckan ut finns det kvar av alla modellerna.

Sjuväxlad elcykel IMG_5043 Sjuväxlad elcykel Sjuväxlad elcykel Sjuväxlad elcykel

Minerva, 7 växlad elcykel
Minerva, 7 växlad elcykel

 

Webbshop inom snar framtid!

Inom väldigt kort kommer det lanseras en webbshop på denna hemsidan som säljer varor från Sven Jönssons Cykelaffär i Billesholm. Det kommer att vara exakt samma priser (Frakt tillkommer) som används i butiken.

Det kommer säljas små saker som är lätta att skicka via posten för att nå fram till kunderna på bästa sätt! Sortimentet kommer att läggas upp under butik inom kort! På denna webbshop kan ni göra de småköpen ni behöver utan att lämna hemmet!

El-cyklar från Batavus

Idag har vi fått ännu en leverans från Batavus.

Batavus tillverkas i Holland och har absolut högsta kvalitet och är marknadsledande när det gäller el-cyklar. Det visar sig bl a genom att de oftast blir bäst-i-test.

Inför cykeldagen har vi riktigt förmånliga priser på de här el-cyklarna. Observera att priserna endast gäller t o m lördagen den 19/9 2015 och att antalet är begränsat.

Nedanstående priser gäller oktober ut!!! (Med reservation för slutförsäljning.)

IMG_4890
Batavus Stratos (finns både som dam och herr) 7 växlad elcykel med fotbrom Ram: aluminium Bromsar: Fotbroms bak, trumbroms fram Batteri: 36v 8,8Ah, 317 Wh Godkänt lås och belysning ingår Specialpris t o m 19/9 2015: 13.995 kr (ord pris 17.195 kr)

Elcyklar från Kärnan

I dag fick vi en ny leverans med Kärnan el-cyklar.

På cykelmässan Eurobike var det fokus på el-cyklar. När vi skrivit om el-cyklar på facebook är det många som kommenterat att el är onödigt på en cykel.

Kunder som köpt el-cykel berättar att de nu kommer ut och rör sig mycket mer än tidigare. Du kan t ex använda elen när du cyklar i uppförsbackar på väg till jobbet för att slippa bli svettig. På vägen hem kan du dra järnet utan motor och få då ett rejält motionspass.

Många äldre har berättat hur de nu kan cykla igen. Kanske räckte inte kraften till för att trampa i motvind. Med elcykel får du den där extra skjutsen.

På lördag finns cykelfrämjandets medlemmar i Billesholm och kan berätta om sina erfarenheter. Du kan även provcykla (ta med id-handling).

Som du ser på bilderna nedan har vi några riktigt bra specialpriser på el-cyklar t o m lördag (cykeldagen). (Klicka på bilden för att se detaljer.)

Nedanstående priser gäller oktober ut!!!! (Med reservation för slutförsäljning.)

För att förlänga batteriets livslängd ska det laddas minst en gång i månaden även under vinterhalvåret.

Batteriets räckvidd är mellan 20-50 km. (Räckvidden är beroende av faktorer som cyklistens vikt, däcktryck, motvind, vägbanans lutning mm.)