Cykelglädje

Vi ville sprida mer cykelglädje genom att kostnadsfritt hjälpa ungdomar ställa in och serva sina cyklar. Tyvärr var det ingen som uppmärksammat vårt erbjudande – men vi gör ett nytt försök nästa sportlov.

Istället passade vi på att intervjua Sven och några besökare i butiken.

Berätta om ditt bästa cykelminne

Både Dennis, Linus och Elisabet berättar om cyklingar på Ven. Linus förklarar att där är jättefin natur. Där har han fler gånger cyklat tandem med vänner.

Philip, 16 år: ”Hajk med vänner. Vi cyklade långt ut på landet och tältade.”

Svens bästa cykelminne är när han lärde sig cykla utan stödhjul.

Bättre vägunderhåll skulle kunna få fler att välja cykeln, tror Hanna Olsson.
Bättre vägunderhåll skulle kunna få fler att välja cykeln, tror Hanna Olsson.Vad skulle behövas för att fler ska cykla?

Vad behövs för att fler ska cykla?

Elisabet: ”Bredare cykelbanor till och från Påarp. Jag cyklar dagligen, ofta väljer jag att cykla på vägen istället för cykelbanan. Gång- cykelbanor skulle behöva delas med en linje (som t ex vid lasarettet).”

Precis som när vi ställde frågan på Cykeldagen påtalar flera att det behövs fler cykelbanor och att underhållet behöver bli bättre. I Ekeby är det inte bara cykelvägarna som har stora hålor berättar Hanna Olsson, det gör att det inte är så roligt att cykla.

Sven betonar också vikten av bättre cykelvägar och underhåll. Som exempel tar han cykelvägen när man kommer in i Kågeröd. Den är ojämn och svårcyklad. Dessutom är den så full av grus från halkbekämpningen att olycksrisken är stor om man cyklar där. Därför är det inte någon som cyklar där.

Ökade satsningar på cykelinfrastruktur

Idag offentliggjordes Trafiksäkerhetsverkets rapport om hur Växthusgaserna kan minskas. Av rapporten framgår att en omprioritering måste göras vid satsningen på vägar och infrastruktur. Läs mer om rapporten här. Rapporten redogör också för hälsofördelar som uppstår om fler väljer att cykla istället för att köra bil.

 

No Comments

Post a Comment